Separatory elektromagnetyczne wykorzystują cewki drutowe i prąd stały, aby zapewnić pole magnetyczne, które można wykorzystać do oddzielenia materiałów żelaznych od produktów nieżelaznych.