Systemy recyklingu płynów chłodzących Eriez

Systemy recyklingu płynów chłodzących Eriez

Systemy recyklingu płynów chłodzących Eriez CRS firmy Eriez to niezależne układy chłodzenia i zarządzania płynami zdolne do recyklingu dowolnego mieszalnego z wodą płynu do maksymalnego wykorzystania jego potencjału.

Jednostki te pomagają zminimalizować lub wyeliminować utylizację, zmniejszyć zużycie płynnego koncentratu oraz poprawić rentowność i wydajność instalacji. Systemy od małych do dużych cechują się niską konserwacją, bezobsługową eksploatacją i szybkim zwrotem z inwestycji.

Niestandardowe konfiguracje mogą obejmować systemy, które poddają recyklingowi połączenie zarówno pojedynczych obrabiarek, jak i systemów centralnego chłodzenia. Aby ułatwić przepływ płynów do i z systemu recyklingu CRS, dostępne są kompletne systemy dystrybucji i powrotu kolektora wraz z pompowniami.

Cechy charakterystyczne:

  • oddzielne, brudne i czyste zbiorniki

  • automatyczny mieszalnik dozujący – uzupełnianie i regulacja płynu chłodzącego

  • urządzenie do usuwania oleju – swobodnie pływający, nieemulgowany olej trampowy

  • Coalescer – separator oleju trampowego

  • wirówka płyn z cieczy – czysty płyn chłodzący do <0,5% zemulgowanego oleju trampowego i 2-5 mikronów matowych cząstek stałych