Przesiewacz wibracyjny do stosowania w przemyśle ceramicznym i papierniczym

Przesiewacz wibracyjny do stosowania w przemyśle ceramicznym

Przesiewacz wibracyjny do stosowania w przemyśle ceramicznym został opracowany by wykorzystać płynny poślizg dzięki zastosowaniu sita ze stali nierdzewnej w aluminiowych ramach

Maszyny wielopokładowe stosowane są w dwóch sytuacjach:

  • aby zapewnić efekt „skalpowania”, gdy wymagana jest duża przepustowość, szczególnie gdy pożądany jest wysoki stopień czystości.

  • do usuwania nadających się do użytku ciał stałych w celu dalszego wykorzystania (regeneracja) lub klarowania cieczy.

Maszyna składa się z odlewanego aluminiowego podwozia (dostępny opcjonalny korpus pokryty PCW), który pełni trzy funkcje:

  • do obsługi maksymalnie trzech ekranów

  • zapewnia mocowanie 500-watowego „niezrównoważonego” silnika wibracyjnego i zespołów zawieszenia

  • przyjmowanie zbyt małych rozmiarów z sit i odprowadzanie za pomocą jednej zintegrowanej rury wylotowej