Urządzenia do separacji magnetycznej są używane do usuwania żeliwa z żelaza i żelaza z materiałów.
Użycie separatora magnetycznego w linii technologicznej zwiększy czystość produktu, ochronę maszyn przed uszkodzeniem i skraca czas przestojów. Eriez produkuje jedną z największych na świecie urządzeń do separacji magnetycznej stosowanych do filtrowania żelaza z cieczy, koncentracji rud i recyklingu odpadów przemysłowych i komunalnych.
Firma Eriez produkuje i rozwija różne standardy separatorów magnetycznych a zaawansowany dział inżynierski może modyfikować magnesy do potrzeb klientów. Firma Eriez może również zaoferować projekt i produkcję na zamówienie magnetycznego montażu lub aplikacji.
W separatorach magnetycznych Eriez znajdują się różne magnesy wytrzymałościowe, a Eriez Europe ma jeden z największych na świecie magnesów, dzięki czemu technologia pozwoliła znacznie zwiększyć moc magnetyczną. Kluczową korzyścią dla wszystkich obecnych i nowych klientów jest 20-procentowy wzrost przyciągania magnetycznego bez wzrostu ceny sprzedaży.