Eriez oferuje mieszalniki do koncentracji i kontroli płynów, aby zaspokoić potrzeby wszystkich zakładów obróbki metali. Utrzymanie ścisłej kontroli stężenia płynu gwarantuje, że płyn nigdy nie stanie się zbyt ubogi lub zbyt bogaty.

 

Oferujemy następujące mieszalniki do koncentracji i kontroli płynów

  • Pompy proporcjonalne

  • Mieszacze płynu chłodzącego

  • Refraktometry

Utrzymanie ścisłej kontroli stężenia płynu gwarantuje, że płyn nigdy nie stanie się zbyt ubogi lub zbyt bogaty.

„Ubogi” koncentrat często prowadzi do rdzy, infekcji bakteryjnej i złej trwałości narzędzia, podczas gdy „bogaty” koncentrat często powoduje podrażnienie oczu, nosa i skóry u operatora i jest marnotrawstwem produktu. Mieszalniki mechaniczne Eriez zapewniają stałą koncentrację we wszystkich warunkach.