Walce magnetyczne do żywności

Walce magnetyczne do żywności, przekształci przenośnik taśmowy w potężny samoczyszczący separator magnetyczny.

Osiowy interpolowy obwód magnetyczny zapewnia równomierne pole magnetyczne do usuwania cząstek żelaznych z materiału na prawie każdym przenośniku taśmowym.

Walce magnetyczne do żywności,

zapewniają idealne automatyczne usuwanie niechcianego żelaza z materiałów przenoszonych na taśmach, aby zapobiec uszkodzeniom maszyn i zanieczyszczeniu produktu piaskiem, żwirem, wapieniem, surowcami wtórnymi, produktami z drewna, żywności, chemikaliów, górnictwa, produktów skalnych, ceramiki, papieru, plastiku, gumy, przeładunki węgla i operacje odlewnicze.

Zasady działania:

Walce magnetyczne są szeroko stosowane jako koła pasowe w przenośnikach taśmowych do ciągłego automatycznego usuwania niechcianych zanieczyszczeń z żelaza z różnych materiałów.Jak pokazano na rysunku materiał zanieczyszczony żelazem wchodzi w pole magnetyczne koła pasowego, żelazo jest przyciągane i przytrzymywane, aż osiągnie spód walca, nie wydostaje się z pola magnetycznego i zostanie oddzielnie wyładowane. Oczyszczony niemagnetyczny materiał jest rozładowywany nad kołem pasowym w normalnej trajektorii. Do rozdzielenia frakcji materiału segmentowanego wymagany jest zespół rozdzielacza ze stali nierdzewnej. Regulowany rozdzielacz pozwoli na precyzyjne dostrojenie separacji i zapewni optymalną wydajność separacji dla twojego zastosowania.