Eriez oferuje najbardziej wydajny z dostępnych sprzętów do separacji – zarówno w wersji magnetycznej, jak i niemagnetycznej. Do wszystkich zastosowań, od żywności począwszy po zastosowania tunelowe i wiele wiele więcej.

Magnesy stałe do zastosowań spożywczych – Cechy:

Stałe separatory magnetyczne Eriez nie wymagają zasilania elektrycznego. Przy odpowiedniej pielęgnacji mogą przetrwać całe życie przy bardzo niewielkiej utracie siły pola.