Te podajniki wibracyjne posiadają całkowicie zamknięty, opatentowany napęd magnetyczny. Mogą podawać praktycznie każdy materiał sypki, dowolnej wielkości w każdej branży poczynając od rozmiarów mikronowych do dużych kawałków.