Sprzęt do odzyskiwania i sortowania metali żelaznych firmy Eriez wykorzystuje magnesy trwałe i elektromagnesy do sortowania, oddzielania i odzyskiwania metali.